3forsikringstilbud
3 forsikringstilbud

Status:
3forsikringstilbud is Offline
Last Visit:
12-18-2020, 10:50 AM
Reputation:
0
Time Spent Online:
15 Minutes, 7 Seconds
DOB:
06-11-1973 (48 years old)
Location:
Copenhagen - Region Hovedstaden
Bio:
Orkan og terror, aktiekurs- og rentefald
I begyndelsen af december 1999 ramte orkanen Anatol det sydlige Danmark med voldsom kraft. Der var tale om århundredets storm, og i det hele taget var der ingen erfaringer for tidligere tilsvarende massive ødelæggelser. Anatol anrettede skader på 60.000 landbrugsbygninger, 230.000 parcelhuse, 25.000 sommerhuse. 50.000 andre bygninger og 15.000 biler. Endvidere blev store skovområder hærget af stormen med udbredt træfald til følge.
Den samlede skadesudgift for forsikringsselskaberne er blevet anslået til ca. 11 mia. kr. En væsentlig del heraf var dog genforsikret. Da man ikke kendte til en tilsvarende voldsom begivenhed, var genforsikringen imidlertid ikke rigtigt gearet hertil, og skadeserstatninger med fradrag af genforsikringen voksede i 1999 med næsten 4 mia. kr. i forhold til året før. De 1o.ooo ha. privat skov, som faldt i stormen, var på trods af muligheden herfor ikke forsikret. Imidlertid gav regeringen skovejerne tilsagn om etablering af en offentlig tilskudsordning.
Den blev etableret og administreres sammen med stormflodsordningen af et Stormråd. En forudsætning for tilskud var herefter, at skovejeren tegnede en basisforsikring, der i tilfælde af stormfald ville give et fast beløb i erstatning pr. ha. falden skov. De alvorlige storme i slutningen af 1999 og begyndelsen af 2000, som også ramte hårdt i Tyskland og Frankrig, førte til stigende reassurancepræmier, ligesom der nu også forelå et behov for en højere reassurancedækning.
Umiddelbart kom et par mindre skadesforsikrings selskaber i vanskeligheder som følge af utilstrækkelig reassurancedækning, men de blev overtaget af andre selskaber. Især Topdanmark med mange landbrugskunder blev hårdt ramt, og selskabet måtte have en kapitaltilførsel fra sine aktionærer. Terrorangrebet i USA den 11. september 2001 betød et nyt slag mod forsikringsselskabernes økonomi - helt bortset fra dets umiddelbare indflydelse på aktiekurserne.
Sex:
Female
Total Posts:
0 (0 posts per day | 0 percent of total posts) (Find All Posts)
Total Threads:
0 (0 threads per day | 0 percent of total threads) (Find All Threads)
3forsikringstilbud's Signature:
Få 3 gratis tilbud på forsikring